Welkom

Gebeten door de loopmicrobe?

Loopschema op jouw maat nodig?

Loopefficiëntie verbeteren om kwetsuren te vermijden of om sneller te lopen?

Op zoek naar een gediplomeerd looptrainer?

Voor wie?

Voor ieder beginnend, gevorderd of ervaren loopster/loper die nood heeft aan een plan op haar/zijn maat.

Hoe werkt het?

Om te weten wie jij bent en waar je naartoe wilt starten we met een kennismaking. Deze omvat een kort gesprek en kan in levende lijve of digitaal plaats hebben.

De kennismaking wordt eventueel gevolgd door een looptest.

Het wel of niet afnemen van een looptest hangt af van jouw sportgeschiedenis en doel. Dit kan bijvoorbeeld een 6-minutenloop zijn waarbij je gedurende 6 minuten zo ver mogelijk probeert te lopen.
Een andere mogelijkheid is een VIAD-test waarbij je 6 maal 6 minuten loopt, telkens een beetje sneller.
Deze tests nemen we af op een atletiekpiste en neemt 30-60 minuten in beslag.

Een andere mogelijkheid is ook dat je een inspanningstest laat afnemen bij een inspanningsfysioloog. Sommige mutualiteiten voorzien hier zelf een tussenkomst.

Met al de bekomen gegevens ga ik aan de slag om een 12-weken schema op te stellen.

Eens het loopschema aanvangt is er elke week een kort feedbackmoment zodat er eventueel kan bijgestuurd worden.

Na 12 weken evalueren we de afgelopen periode en kijken we vooruit wat er verder mogelijk is.

De basisgedachte?

Gratis standaard loopschema’s zijn er voldoende te vinden op het internet. Met deze schema’s kan je afhankelijk van jouw situatie je conditie op peil houden of misschien zelf verbeteren. Deze schema’s zijn echter niet op maat. Daar iedere persoon verschillend is zal zo’n schema niet voor iedereen werken. Zie het als het verschil tussen een pakketmeubel en een maatmeubel.

Daarom zal ik eerst kijken wie jij bent en waar je naartoe wilt om dan volgens wetenschappelijk onderbouwde principes een loopschema op jouw maat op te stellen.

Om jouw evolutie te kunnen volgen is er elke week een kort feedbackmoment. Op die manier kan er bijgestuurd worden waar nodig zodat je het meest uit jouw tijd en energie kan halen.

Wie ben ik?

Ik ben Pascal Urbain en dit is mijn atletiekgeschiedenis.

1976: geboren met veel sportieve genen

1985: eerste stappen in de atletiekwereld, lid geweest bij KAAG, STD Gent, en nu nog steeds actief lid bij STAX

2000: eerste stappen in het opstellen van loopschema’s

2008-2012: gehuwd en fiere vader van een zoon en dochter

2017: eerste stappen als jeugdtrainer bij atletiekclub STAX en behalen van diploma ‘initiator atletiek’ bij VTS

2019: behalen diploma ‘initiator running’ bij VTS

2021: behalen diploma ‘trainer B fond/halve fond’ bij VTS