De basisgedachte?

Gratis standaard loopschema’s zijn er voldoende te vinden op het internet. Met deze schema’s kan je afhankelijk van jouw situatie je conditie op peil houden of misschien zelf verbeteren. Deze schema’s zijn echter niet op maat. Daar iedere persoon verschillend is zal zo’n schema niet voor iedereen werken. Zie het als het verschil tussen een pakketmeubel en een maatmeubel.

Daarom zal ik eerst kijken wie jij bent en waar je naartoe wilt om dan volgens wetenschappelijk onderbouwde principes een loopschema op jouw maat op te stellen.

Om jouw evolutie te kunnen volgen is er elke week een kort feedbackmoment. Op die manier kan er bijgestuurd worden waar nodig zodat je het meest uit jouw tijd en energie kan halen.